Bosman Research & Software Ontwikkeling
Borso
Plataanstraat 21
6573 XP Beek-Ubbergen      
Home: www.borso.nl
 
Tel: 024-3602978
GSM: 06-51799857
Email: borso@planet.nl

Software Ontwikkeling

Er zijn diverse producten gemaakt. Globaal gezien is er een verdeling te maken in:

Naast de programmeertalen/omgevingen die in de onderstaande applicaties genoemd worden, is er in de loop der jaren ook ervaring opgebouwd met o.a. Basic, Rexx, Forth, Visual Basic.


Applicaties gebruik makend van Be Informed

Be Informed is een programma dat zeer geschikt is voor het bouwen van modellen. Bij Milieu Centraal zijn in de periode 2008-2011 diverse zogenaamde "Advies op maat" modules ontwikkeld en vormgegeven. Zie voor nadere informatie hierover bij Be Informed applicaties.


StockVision

In 1998 is het programma StockVision ontwikkeld, een programma dat beleggers ondersteunt bij hun beleggingen en tevens door de unieke opbouw allerlei achtergrond-handelingen uit handen neemt. Het programma is gebaseerd op de technische analyse en maakt gebruik van de zogenaamde Point&Figure grafieken alsmede de Candlestick grafieken.
Helaas heeft StockVision zijn activiteiten in 2009 moeten beŽindigen.
(StockVision is geschreven in Delphi)


Overige applicaties

Veel van de overige applicaties zijn ontwikkeld gedurende de periode 1990-2002 in opdracht van TNO. Dit betreft o.a.:

  • Q-KILN: een programma om baksteenovens (tunnelovens) door te rekenen (geschreven in Fortran)
  • FACE: een programma om afvalverbrandingsinstallaties door te rekenen (geschreven in Turbo Pascal)
  • Plan: een programma om werkplanningen bij te houden (geschreven in Delphi)
  • Odessy: ... (geschreven in Delphi)
  • Icaros: een optimalisatie-programma gebruik makend van een genetisch algoritme (geschreven in Fortran en C)
  • ...: een programma om kennismodellen in te bouwen (geschreven in Lisp)